Rijkswet op het Nederlanderschap

1 April 2013 is een belangrijke deadline voor (oud-)Nederlanders. Het e.e.a. heeft te maken met de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) die per 1 april 2003 van kracht werd:

Oud-Nederlanders

Voor wat betreft oud-Nederlanders komt de mogelijkheid om het Nederlanderschap via een zogenaamd optieverzoek te herkrijgen per 1 april 2013  te vervallen.  Een oud-Nederlander komt in principe voor optie in aanmerking als men bijvoorbeeld vóór 1 april 2003 als meerderjarige Nederlander tot Amerikaan is genaturaliseerd - en dus o.g.v. de oude wet het Nederlanderschap heeft verloren -  en

  1. op het moment van naturalisatie gehuwd was met een Amerikaan, of
  2. voor het 18e levensjaar ten minste 5 jaar lang aaneengesloten in Amerika heeft gewoond. Indien men van deze optiemogelijkheid gebruik wenst te maken, moet men het formele optieverzoek vóór 1 april 2013 hebben ingediend.

De link naar deze informatie op de website van de Regional Support Office (RSO) van de ambassade is:
http://www.rsonac.org/contact/news/2013/01/former-dutch-nationals---important-news.html


Nederlanders die tevens een andere nationaliteit bezitten

Voor wat betreft Nederlanders die tevens een andere nationaliteit bezitten, is met de RWN van 1 april 2003 een tien jaar verliestermijn geïntroduceerd. Een Nederlander zal het Nederlanderschap verliezen indien men

  1. 18 jaar of ouder is, en
  2. naast het Nederlanderschap een andere nationaliteit bezit, en
  3. gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar buiten Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba, St. Eustatius of de Europese Unie woonachtig is. Deze 10 jaar termijn kan worden gestuit door het verstrekt krijgen van een Nederlands paspoort of een Verklaring van Nederlanderschap. Op de datum van afgifte van het paspoort of de verklaring, begint een nieuwe 10 jaar termijn te lopen.

De link naar deze informatie op de website van de Regional Support Office (RSO) van de ambassade is:
http://www.rsonac.org/contact/news/2013/01/dual-nationals---important-news.html